Šviečiamasis seminaras Rukloje pabėgėlių integravimo tema

2016 m. lapkričio 23 d.

2016 m. lapkričio 22 d., antradienį, Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko  mokykloje-daugiafunkciame centre Ruklos miestelyje, bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Jonavos rajono savivaldybei, surengtas šviečiamasis seminaras tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija bendraujant ir dirbant su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“.

 

Savivaldybių ir kitų valstybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai dalyvavo seminare „Migrantų integracija savivaldybėse: europinė patirtis ir Lietuvos praktika“

2016 m. spalio 31 d.

Spalio 25 – 26 dienomis Trakų rajone vyko seminaras „Migrantų integracija savivaldybėse: europinė patirtis ir Lietuvos praktika“, skirtas prieglobsčio prašytojų, prieglobstį gavusių užsieniečių ir kitų iš užsienio atvykusių asmenų integracijos klausimams aptarti. Seminare dalyvavo atstovai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybių, Akmenės, Jonavos, Švenčionių rajonų savivaldybių ir Elektrėnų savivaldybės, taip pat nevyriausybinių organizacijų atstovai, bei dalyviai iš kitų valstybės institucijų. 

 

Migracijos metodologija – pačiu laiku

2016 m. spalio 18 d.

2016 metais Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SPPD) iniciavo naujos metodologijos „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija dirbant su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“ sudarymą. Ši metodologija – tai įrankis, padėsiantis su pabėgėliais dirbantiems žmonėms geriau suprasti migracijos problemas teisiniu, sociologiniu ir kultūriniu požiūriu. Remiantis šia medžiaga 2016 m. spalio mėn. jau surengti pirmieji mokymai savivaldybių administracijų deleguotiems specialistams, kurie bus atsakingi už pabėgėlių integraciją.