Vyksta socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančio personalo, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų mokymai

Vyksta Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančio personalo, socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai

2014 m. lapkričio 27 d.

2014 m. liepos 16 d. prasidėjo mokymai Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančiam personalui, socialiniams darbuotojams bei socialinių darbuotojų padėjėjams, pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomą projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“.

 

Socialinę globą teikiančioms įstaigoms įteiktos dar 55 licencijos

2014 m. lapkričio 25 d.

2014 m. lapkričio 25 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo įteiktos licencijos 33 įstaigoms ir šeimynoms, teikiančioms socialinę globą.

 

Dviems socialiniams darbuotojams suteikta socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinė kategorija

2014 m. lapkričio 14 d.

Lapkričio 14 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie SADM vyko Vyriausiosios socialinių darbuotojų atestacijos komisijos posėdis, kuriame atestuoti 2 socialiniai darbuotojai.