Startavo projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ vasaros lietuvių kalbos mokymo kursai

2015 m. birželio 29 d.

Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti galimybes lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtantiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, – atvykti į Lietuvą mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos bei dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

 

Pasirašytos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys su Nevyriausybinėmis organizacijomis

2015 m. birželio 29 d.

2015 m. birželio 26 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, parengė ir pasirašė su Nevyriausybinėmis organizacijomis 2 Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

 

Projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“

2015 m. birželio 23 d.

2014 m. atnaujintas projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“, kuris vyko penkerius metus iš eilės, organizuojamas ir šiais metais.  Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti galimybes lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtantiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, – atvykti į Lietuvą mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos bei dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.