Sveikiname visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

2019 m. kovo 8 d.

Sveikiname visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena


„Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais administravimas“

2019 m. vasario 18 d.

Švęskime laisvę! Su vasario 16-ta!

2019 m. vasario 15 d.

„Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso organizavimo administravimas“

2019 m. vasario 8 d.

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų  atrankos konkurso organizavimo administravimas“. 

„Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais administravimas“.

2019 m. vasario 8 d.

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais administravimas“.