Vyksta socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančio personalo, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų mokymai

Vyksta Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančio personalo, socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai

2015 m. vasario 27 d.

2014 m. liepos 16 d. prasidėjo mokymai Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančiam personalui, socialiniams darbuotojams bei socialinių darbuotojų padėjėjams, pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomą projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“.

 

Atestuota 12 socialinio darbo specialistų

2015 m. vasario 26 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie SADM vyko Teritorinės socialinių darbuotojų atestacijos komisijos Vilniaus-Utenos teritorinio pakomisio posėdis.

 

Šešiems socialinio darbo specialistams suteikta socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinė kategorija

2015 m. vasario 25 d.

2015 m. vasario 25 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie SADM vyko Vyriausiosios socialinių darbuotojų atestacijos komisijos posėdis.