Vyksta socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančio personalo, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų mokymai

Vyksta Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančio personalo, socialinių darbuotojų bei socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai

2015 m. sausio 23 d.

2014 m. liepos 16 d. prasidėjo mokymai Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančiam personalui, socialiniams darbuotojams bei socialinių darbuotojų padėjėjams, pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomą projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“.

 

Dėmesio socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų bei jų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programų rengėjai!

2015 m. sausio 20 d.

Nuo š.m. sausio 19 d. pradeda veikti Socialinių darbuotojų informacinė sistema (registracijos žurnalas).

 

Panevėžyje atestuoti 8 socialiniai darbuotojai

2014 m. gruodžio 18 d.

Gruodžio 18 d. Jaunuolių dienos centre Teritorinės socialinių darbuotojų atestacijos komisijos Panevėžio teritorinio pakomisio posėdžio metu buvo atestuoti 8 socialiniai darbuotojai.