Apskritojo stalo diskusijoje apibendrintas projektas „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“

2016 m. liepos 18 d.

Liepos 15 dieną, „Karolinos“ konferencijų centre, įvyko projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ apskrito stalo diskusija „Paimkim Lietuvą visi ant rankų...“. Diskusijoje dalyvavo LR Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos atstovai. Projekto dalyviai dėkojo už įgytas žinias, lietuvių kalbos pamokų naudingumą, už edukacines keliones ir nuostabiai praleistą laiką. Jie džiaugėsi galimybe pabūti gimtojoje šalyje ir iš arčiau susipažinti su jos kalba, kultūra ir tradicijomis. 

 

Tęsiasi projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“

2016 m. liepos 12 d.

Toliau tęsiamas projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“, kurio metu organizuojamuose vasaros lietuvių kalbos mokymo kursuose dalyvauja lietuvių bendruomenių atstovai iš Altajaus krašto, Karagandos, Krasnojarsko krašto, Buriatijos, Komi, Irkutsko srities, Tomsko, Jakutijos, Murmansko bei Karelijos lietuvių bendruomenių. Kursų ir edukacinių užsiėmimų metu kalbinti projekto dalyviai prisipažino, kad lietuvių kalba yra labai sunki, tačiau noras ją išmokti yra dar didesnis. Tremtiniai, jų vaikai ir vaikaičiai džiaugiasi galimybe pabūti gimtojoje protėvių žemėje ir iš arčiau susipažinti su jos kalba, kultūra bei tradicijomis. 

 

Vietos bendruomenių metų ženklas ir jo naudojimo tvarka

2016 m. liepos 11 d.

Siekdama formuoti bendruomenių plėtrai palankią aplinką, gerinti viešąją nuomonę apie vietos bendruomenes ir tinkamai įgyvendinti Vietos bendruomenių metų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1277 „Dėl Vietos bendruomenių metų plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad yra sukurtas Vietos bendruomenių metų ženklas ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-326 „Dėl Vietos bendruomenių metų ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Vietos bendruomenių metų ženklo naudojimo tvarkos aprašas, kurį galima rasti pagal šią nurodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/adf27450427a11e6a8ae9e1795984391.