2015-09-01 įsigalioja naujas Informacijos apie socialinius darbuotojus, dirbančius socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje (organizacijoje), pateikimo tvarkos aprašas

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

2015 m. rugsėjo 25 d.

Sveikiname su Lietuvos socialinių darbuotojų diena!

 

Projekto baigiamojoje konferencijoje aptarti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijos tobulinimo klausimai

2015 m. rugsėjo 16 d.

2015 m. rugsėjo 15 d. vyko baigiamoji konferencija „Projekto „Socialinį darbą dirbančiųjų kompetencijos ugdymas“ 2013-2015 m. rezultatai, patirtis ir įžvalgos“, skirta apibendrinti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdyto projekto „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ rezultatus.

 

Pasirašytos sutartys su 91 Nevyriausybine organizacija, dirbančia Šeimos gerovės srityje

2015 m. rugsėjo 11 d.

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektais siekiama skatinti savarankišką ir gyvybingą šeimą, pagrįsta narių savitarpio pagalba ir atsakomybe, formuoti tėvystės įgūdžius, plėtoti pozityvių auklėjimo metodų sklaidą šeimoje, ugdyti jaunų žmonių socialinę atsakomybę, vykdyti krizinio nėštumo prevenciją ir teikti pagalbą krizinio nėštumo atvejais.