Vyksta socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančio personalo, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų mokymai

Įvairių organizacijų atstovai seminare aptarė gavusiųjų prieglobstį Lietuvoje integracijos tobulinimo klausimus

2015 m. gegužės 15 d.

2015 m. gegužės 14 d. Trakuose vyko Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas seminaras, skirtas savivaldybių ir nevalstybinių organizacijų, kitų institucijų ir įstaigų darbuotojų, dirbančių užsieniečių, gavusių prieglobstį, integracijos srityje, mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui.

 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakultetu

2015 m. gegužės 7 d.

Sutartimi abi šalys sutarė bendradarbiauti rengiant ir vykdant bendrus mokslinius tyrimus ir taikomąją mokslo veiklą, tarptautinius ir nacionalinius projektus, įgyvendinant mokslo ir studijų programas.

 

Prieglobsčio prašytojams – naujo, bet saugaus gyvenimo pradžia

2015 m. gegužės 6 d.

Gegužės 6 d. Užsieniečių registracijos centre vykusioje atvirų durų dienoje įvairių institucijų ir organizacijų atstovai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su vykdomu projektu ir jo rezultatais, pabendrauti su prieglobsčio prašytojais, pamatyti jų gyvenimo sąlygas bei pasivaišinti jų pačių specialiai šiam renginiui gamintais tradiciniais patiekalais.