Mokymų metodologijos santrauka „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

Šių metų vasario 20-21 d. vyko mokymai „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2017 m. vasario 22 d.

Šių metų vasario 20–21 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Diversity Development Group Vilniuje organizavo dviejų dienų trukmės mokymus „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“, skirtus Vilniaus miesto savivaldybės, jai pavaldžių institucijų ir įstaigų, taip pat nevyriausybinių organizacijų, dirbančių Vilniaus mieste, atstovams.

Dalyvauta projekte „Pabėgėlių integracijos skatinimas savivaldybėse per tarpsektorinį savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tinklą“

2017 m. vasario 15 d.

2017 m. vasario 6-11 d. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Daiva Šilalienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė-Kraskauskienė, Administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Alina Dambrauskienė, Kauno, Jonavos, Elektrėnų ir Alytaus miesto savivaldybių atstovai vyko į Daniją dalyvauti projekte „Pabėgėlių integracijos skatinimas savivaldybėse per tarpsektorinį savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tinklą“. 

 

VŠĮ „Visos Lietuvos vaikai“ ir VŠĮ „Senelių rojus“ skundai Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl licencijų galiojimo panaikinimo buvo atmesti kaip nepagrįsti

2017 m. vasario 14 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigoms VŠĮ „Visos Lietuvos vaikai“ (vadovaujantis 2016 m. kovo 14 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. VI-126 „Dėl VŠĮ Visos Lietuvos vaikai“ licencijos galiojimo panaikinimo“) ir VŠĮ „Senelių rojus“ (vadovaujantis 2016 m. birželio 23 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. VI-261 „Dėl VŠĮ „Senelių rojus“ licencijos galiojimo panaikinimo“) panaikino licencijų teikti socialinę globą galiojimą.