Naujienos (2016 m.)

Šviečiamasis seminaras Rukloje pabėgėlių integravimo tema

2016 m. lapkričio 23 d.

2016 m. lapkričio 22 d., antradienį, Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko  mokykloje-daugiafunkciame centre Ruklos miestelyje, bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Jonavos rajono savivaldybei, surengtas šviečiamasis seminaras tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija bendraujant ir dirbant su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“.

 

Savivaldybių ir kitų valstybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai dalyvavo seminare „Migrantų integracija savivaldybėse: europinė patirtis ir Lietuvos praktika“

2016 m. spalio 31 d.

Spalio 25 – 26 dienomis Trakų rajone vyko seminaras „Migrantų integracija savivaldybėse: europinė patirtis ir Lietuvos praktika“, skirtas prieglobsčio prašytojų, prieglobstį gavusių užsieniečių ir kitų iš užsienio atvykusių asmenų integracijos klausimams aptarti. Seminare dalyvavo atstovai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybių, Akmenės, Jonavos, Švenčionių rajonų savivaldybių ir Elektrėnų savivaldybės, taip pat nevyriausybinių organizacijų atstovai, bei dalyviai iš kitų valstybės institucijų. 

 

Migracijos metodologija – pačiu laiku

2016 m. spalio 18 d.

2016 metais Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SPPD) iniciavo naujos metodologijos „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija dirbant su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“ sudarymą. Ši metodologija – tai įrankis, padėsiantis su pabėgėliais dirbantiems žmonėms geriau suprasti migracijos problemas teisiniu, sociologiniu ir kultūriniu požiūriu. Remiantis šia medžiaga 2016 m. spalio mėn. jau surengti pirmieji mokymai savivaldybių administracijų deleguotiems specialistams, kurie bus atsakingi už pabėgėlių integraciją.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje aptarti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje klausimai

2016 m. spalio 14 d.

2016 m. spalio 12 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rima Gudelytė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame susitikime su Specializuotos pagalbos centrų atstovais. Taip pat, susitikime dalyvavo organizacijų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje mažinimo srityje atstovais: Policijos departamento, Vaikų teisių apsaugos tarnybos, Visuomenės sveikatos centro, Lietuvos savivaldybių asociacijos bei Pagalbos moterims linijos atstovais.

 

Dviejų dienų trukmės seminarų ciklas tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2016 m. rugsėjo 29 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos spalio 3 d. ir spalio 17 d. organizuoja seminarų ciklą tema „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“.

Pabėgėlių krizė palietė Europos kontinentą, imigracijos ir prieglobsčio (politikos) situaciją žemyne pakeisdama iš esmės. Nuo Antrojo pasaulinio karo Europos Sąjunga (ES) dar nebuvo susidūrusi su tokiais tarptautinės migracijos iššūkiais. 

 

Sveikiname socialinius darbuotojus su profesine švente!

2016 m. rugsėjo 27 d.

 

Linkime begalinės kantrybės sprendžiant likimo nuskriaustų ar laikinų rūpesčių turinčių žmonių problemas,

tikėjimo savimi ir žmonėmis, kuriems šiandien reikia Jūsų pagalbos,  

kūrybiškumo net ir, regis, beviltiškose situacijose ieškant būdų atstatyti žmonių gyvenimuose sugriautus tiltus.

Tegul Jūsų žmogiškosios šilumos šaltinis visada turės iš kur pasisemti jėgų ir stiprybės, o energija ir pasiaukojimas neišseks.

 

Kelionės į Sibirą delegacijos narių padėkos Irkutsko ir Buriatijos lietuvių bendruomenėms

2016 m. rugsėjo 20 d.

Mielieji broliai ir seserys, brangieji lietuviai,

Nors mūsų delegacija jau daugiau kaip savaitę laimingai sugrįžo į Lietuvą, tačiau širdyse mums vis dar skamba Jūsų žodžiai, palinkėjimai troškimai, Jūsų dainos, eilės ir muzika išgirsta Sibiro platybėse. Mintyse vis dar gyvas jausmas, kai supranti, kad tėvynės šauksmui nesvarbus begalinis atstumas, bendrystės jausmo nesusilpnina tūkstančiai kilometrų. Esame be galo Jums, brangieji, dėkingi už tai, kad leidote mums šį bendrystės jausmą pajusti, pabūti su Jumis kartu, kartu pasidžiaugti, kartu paliūdėti, pasidalinti savo mintimis, žodžiais, darbais. Esame dėkingi, kad Jūs esate, kad laukiate, priimate. 

 

Lietuvos Respublikos delegacija aplankė Sibiro tremtinius Irkutske ir Buriatijoje

2016 m. rugsėjo 9 d.

Lietuvių nacionalinio kultūrinio centro ,,Švyturys“ Irkutsko srityje ir Buriatijos lietuvių bendruomenės kvietimu 2016 m. rugpjūčio 24–30 d. dienomis Lietuvos Respublikos delegacija, vadovaujama LR Seimo nario Donato Jankausko, dalyvavo renginiuose ,,Tremties keliais“ Irkutsko srityje ir Buriatijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, skirtuose lietuvių tautos trėmimo 75–mečiui paminėti.

 

Su Rugsėjo 1-ąja, mielieji Vilniaus lietuvių namų moksleiviai

2016 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo pirmoji mūsų kasdienybę pripildo neramaus laukimo, džiugesio ir naujų vilčių. Šią dieną Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė – Kraskauskienė ir vyriausioji specialistė Rima Gudelytė sveikino Vilniaus lietuvių namų moksleivius, mokytojus, tėvelius ir svečius su Mokslo ir žinių diena.

 

Projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ būsimi abiturientai domėjosi Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikla

2016 m. rugpjūčio 24 d.

Šiandien, rugpjūčio 24 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) svečiavosi projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ būsimi abiturientai Klaudija Lukošiūtė ir Lukas Neverdauskas.

Projektu „Moksleiviai – į Vyriausybę“ siekiama sudaryti sąlygas patiems geriausiems baigiamųjų klasių moksleiviams tiesiogiai susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės veikla ir tapti aktyvesniais piliečiais.

 

Tremties keliais

2016 m. rugpjūčio 23 d.

2016 metų birželio mėn. sukanka 75-eri metai nuo tragiškos dienos, kai pradėta masiškai tremti lietuvius į Sibirą. Irkutsko lietuvių bendruomenė ,,Švyturys“ ir Buriatijos lietuvių bendruomenė 2016 m. rugpjūčio 25–30 d., paminėdamos lietuvių tautai tragišką sukaktį, organizuoja projektą ,,Tremties keliais“, skirtą šiai datai paminėti.

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prisidėjo prie akcijos „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“, o įsigytos tautinės apyrankės džiugins tolimojo Sibiro lietuvių bendruomenių atstovus

2016 m. rugpjūčio 5 d.

Nemokėjimas plaukti - pagrindinė vaikų skendimo priežastis. Kasmet nuskęsta 29 vaikai, o kas 5-as vaikas šalyje nemoka plaukti. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prisidėjo prie akcijos ir Lietuvos plaukimo federacijos programos „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“, kuri skirta išmokyti kuo daugiau šalies 2 ir 3 klasių mokinių plaukti ir saugiai elgtis vandenyje.

 

Apskritojo stalo diskusijoje apibendrintas projektas „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“

2016 m. liepos 18 d.

Liepos 15 dieną, „Karolinos“ konferencijų centre, įvyko projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ apskrito stalo diskusija „Paimkim Lietuvą visi ant rankų...“. Diskusijoje dalyvavo LR Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos atstovai. Projekto dalyviai dėkojo už įgytas žinias, lietuvių kalbos pamokų naudingumą, už edukacines keliones ir nuostabiai praleistą laiką. Jie džiaugėsi galimybe pabūti gimtojoje šalyje ir iš arčiau susipažinti su jos kalba, kultūra ir tradicijomis. 

 

Tęsiasi projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“

2016 m. liepos 12 d.

Toliau tęsiamas projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“, kurio metu organizuojamuose vasaros lietuvių kalbos mokymo kursuose dalyvauja lietuvių bendruomenių atstovai iš Altajaus krašto, Karagandos, Krasnojarsko krašto, Buriatijos, Komi, Irkutsko srities, Tomsko, Jakutijos, Murmansko bei Karelijos lietuvių bendruomenių. Kursų ir edukacinių užsiėmimų metu kalbinti projekto dalyviai prisipažino, kad lietuvių kalba yra labai sunki, tačiau noras ją išmokti yra dar didesnis. Tremtiniai, jų vaikai ir vaikaičiai džiaugiasi galimybe pabūti gimtojoje protėvių žemėje ir iš arčiau susipažinti su jos kalba, kultūra bei tradicijomis. 

 

Prasidėjo projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“

2016 m. liepos 4 d.

2016 m. liepos 4 d. prasidėjo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamas projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“.

Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti galimybes lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtantiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, – atvykti į Lietuvą mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos bei dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.