Naujienos (2017 m.)

Vyko mokymai tema „Socialinio darbo organizatorių gebėjimų atpažinti savižudybių rizikas stiprinimas“

2017 m. gruodžio 21 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šių metų gruodžio 15, 18 ir 19 dienomis Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje organizavo 8 akademinių valandų trukmės mokymus socialinio darbo organizatoriams, dirbantiems seniūnijose, kurių funkcijos yra stebėti bei vertinti seniūnijos gyventojų poreikį socialinėms paslaugoms ir piniginei paramai gauti,  tema „Socialinio darbo organizatorių gebėjimų atpažinti savižudybių rizikas stiprinimas“. Mokymus vykdė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.

 

2017 m. gruodžio 14 d. vykusioje konferencijoje „Gyvensime tėvų žemėje“ buvo apžvelgti per ketvirtį amžiaus nuveikti darbai

2017 m. gruodžio 15 d.

2017 gruodžio 14 d. vykusioje konferencijoje „Gyvensime tėvų žemėje“, skirtoje paminėti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo programos 25-ąsias metines skambėjo ne tik sveikinimai, tačiau buvo ir apžvelgti per ketvirtį amžiaus nuveikti darbai. Pasidalinti mintimis apie rūpimas problemas, atsakyti į klausimus ir išgirsti, ką mano kiti, į Socialinių paslaugų priežiūros departamento surengtą konferenciją susirinko suinteresuotų institucijų atstovai, grįžę tremtiniai, specialiųjų globos namų „Tremtinių namai“ senjorai, Vilniaus lietuvių namų gimnazijoje besimokantys tremtinių palikuonys.

 

2017 m. gruodžio 14 d. Vilniuje vyks konferencija „Gyvensime tėvų žemėje“, skirta Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimo 25 metų sukakčiai pažymėti

2017 m. gruodžio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jau 25 metus įgyvendina Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programą, kurios dėka į Lietuvą jau grįžo per 3 tūkst. buvusių tremtinių ir politinių kalinių ir jų vaikų šeimų. Valstybės parama persikėlimui ir socialinei integracijai 1992–2016 metais buvo suteikta per 5 tūkst. į Lietuvą gyventi grįžusių asmenų, butais aprūpinta 2012 tremtinių šeimų. Daugumai grįžusiųjų pavyko susirasti darbą ir įsitvirtinti Lietuvos visuomenėje. Sėkmingi buvusių tremtinių vaikų ir vaikaičių pavyzdžiai skatina tolimoje Šiaurėje gyvenančias tremtinių atžalas ryžtis grįžti į Tėvynę. Esant tokiai didelei emigracijos bangai, buvusių tremtinių ir politinių kalinių bei jų šeimų grįžimas į Lietuvą yra geras rodiklis Lietuvos ekonomikai.

 

Mokymai tema „Socialinio darbo organizatorių gebėjimų atpažinti savižudybių rizikas stiprinimas“

2017 m. gruodžio 12 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos užsakymu, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ šių metų gruodžio 15, 18 ir 19 dienomis vykdys profesinės kompetencijos tobulinimo mokymus „Socialinio darbo organizatorių gebėjimų atpažinti savižudybių rizikas stiprinimas“. Mokymų tikslas - apmokyti socialinio darbo organizatorius, dirbančius seniūnijose, kurių funkcijos yra stebėti bei vertinti seniūnijos gyventojų poreikį socialinėms paslaugoms ir piniginei paramai gauti, atpažinti savižudybių rizikas bendruomenėje. Mokymų trukmė 8 akademinės valandos.

 

Šių metų lapkričio 30 – gruodžio 1 d. Kaune vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. gruodžio 11 d.

Šių metų lapkričio 30 – gruodžio 1 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Kaune organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Kauno apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

 

Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Telšiuose vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. gruodžio 1 d.

Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Telšiuose organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Telšių apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

 

Lietuvos bendruomenės – ranka rankon

2017 m. gruodžio 1 d.

Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programa siekiama skatinti bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenėse sprendžiamus klausimus. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengė dešimt reportažų apie dešimt Lietuvos bendruomenių vykdančių socialinės atsakomybės veiklas ir iniciatyvas. Tai bendruomenės teikiančios veiksmingą pagalbą socialiai pažeidžiamoms grupėms ir padedančios joms įsitraukti į visos bendruomenės gyvenimą.

 

 

Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Panevėžyje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 30 d.

Šių metų lapkričio 23 – 24 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Panevėžyje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Panevėžio apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

 

Šių metų lapkričio 20 – 21 d. Panevėžyje vyko mokymai „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2017 m. lapkričio 23 d.

Šių metų lapkričio 20 – 21 dienomis Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Diversity Development Group Panevėžyje organizavo dviejų dienų trukmės mokymus „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“, skirtus Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Utenos rajono savivaldybių bei minėtų miestų NVO atstovams.

 

Šių metų lapkričio 16 – 17 d. Klaipėdoje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 23 d.

Šių metų lapkričio 16 – 17 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Klaipėdoje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Klaipėdos apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

 

Šių metų lapkričio 15 – 16 d. Šiauliuose vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 23 d.

Šių metų lapkričio 15 – 16 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Šiauliuose organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Šiaulių apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

 

Šių metų lapkričio 9 – 10 d. Alytuje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 17 d.

Šių metų lapkričio 9 – 10 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Alytuje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Alytaus apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

 

Šių metų lapkričio 20-21 d. Panevėžyje vyks mokymai „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“

2017 m. lapkričio 16 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Diversity Development Group, tęsdami mokymų ciklą,  kviečia Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Utenos rajono savivaldybių bei minėtų miestų NVO atstovus dalyvauti dviejų dienų trukmės mokymuose „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai“.

 

Šių metų lapkričio 2–3 d. Tauragėje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 10 d.

Šių metų lapkričio 2–3 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Tauragėje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Tauragės apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.

 

Šių metų lapkričio 2–3 d. Vilniuje vyko teminiai 16 ak. val. Vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymai

2017 m. lapkričio 10 d.

Šių metų lapkričio 2–3 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Šeimos santykių institutu ir VšĮ Nacionaliniu mokymų centru, Vilniuje organizavo dviejų dienų (16 akademinių valandų) trukmės teminius vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, mokymus, skirtus Vilniaus apskrities vaikų dienos centrų darbuotojams.