Naujienos (2019 m.)

Projektų atranka: Šeimos gerovės srityje dirbančių NVO veiklos projektų atrankos konkursas 2020–2021 metais

2019 m. spalio 22 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 18 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursui 2020–2021 metais teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 109 paraiškos). Skelbiame paraiškas pateikusių pareiškėjų registrą.

Projektų atranka: Vaikų dienos centrai 2020-2021 metais

2019 m. spalio 21 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 16 d. gavo Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkursui 2020–2021 metais teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 386 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursas

2019 m. spalio 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 14 d. gavo Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 20 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Projektų atranka: Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursas

2019 m. spalio 17 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 14 d. gavo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 32 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

EQUASS kvietimas teikti paraiškas

2019 m. spalio 3 d.

Paskelbtas kvietimas socialinių paslaugų įstaigoms teikti paraiškas diegti EQUASS kokybės sistemą bei siekti EQUASS Assurance kokybės sertifikato. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

2019 m. rugsėjo 27 d.

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

Organizuojami socialinių paslaugų srities darbuotojams profesinės kompetencijos tobulinimo, dirbant su šeimomis patiriančiomis krizes mokymai

2019 m. rugpjūčio 13 d.

Organizuojami socialinių paslaugų srities darbuotojams profesinės kompetencijos tobulinimo, dirbant su šeimomis patiriančiomis krizes mokymai.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos užsakymu, VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centras šių metų rugpjūčio 19 d. ir rugsėjo 19, 20, 30 dienomis vykdys mokymus tema „Socialinis darbas su krizes išgyvenančiomis šeimomis“. Mokymų tikslas - suteikti žinių socialinių paslaugų srities darbuotojams apie šeimos krizės bruožus, klasifikaciją bei formas, apie šeimos krizės atpažinimą, šeimos narių elgesio ypatumus, bendradarbiavimo su krize išgyvenančia šeima ypatumus bei apie teisinius aspektus šeimai teikiant pagalbą smurto atveju.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovaus Alvydas Masiulis

2019 m. rugpjūčio 5 d.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovaus Alvydas Masiulis

Šeimos kortelės projektas įgauna pagreitį – pristatyti pirmieji partneriai ir jų siūlomos nuolaidos

2019 m. liepos 23 d.

„Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos 2019 metais konkursas“.

2019 m. liepos 11 d.

,,Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. liepos 4 d. gauta Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos 2019 metais konkursui pateikta projekto paraiška (iš viso 1 projekto paraiška).

Sveikiname Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga!

2019 m. liepos 6 d.

Sveikinimas Pasaulinės pabėgėlių dienos proga

2019 m. birželio 20 d.

Kaip ir kasmet, šių metų birželio 20 d. Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – Centras) organizavo Pasaulinės pabėgėlių dienos paminėjimo šventę, kurioje, kartu su visa gausia Centro bendruomene, turėjo galimybę dalyvauti ir JT Vyriausiojo Pabėgėlių Komisaro atstovė Lietuvoje Renata Kuleš, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) ir kitų Lietuvos Respublikos institucijų bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos atstovai.

 

Baigti vykdyti mokymai „Asmens savarankiškumo lygio vertinimas specialiųjų poreikių nustatymo procese“ ir „Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe“

2019 m. birželio 19 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gegužės ir birželio mėnesiais organizavo mokymus „Asmens savarankiškumo lygio vertinimas specialiųjų poreikių nustatymo procese“, (vykdytojas VšĮ Valakupių reabilitacijos centras) bei „Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe“  (vykdytojas UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“). Mokymai vyko keturiuose Lietuvos mietuose - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. 

Kvietimas dalyvauti atrankoje vertinti paraiškas

2019 m. birželio 13 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama užtikrinti efektyvią ir nešališką projektų, finansuojamų iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, atranką ir jų tinkamą administravimą, projektų atranką pavedė užtikrinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pagal patvirtintas Projektų administravimo taisykles.

Projektų atranka vykdoma dviem etapais:>>>>

„Projektų atranka: Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursas“

2019 m. birželio 4 d.

,,Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. gegužės 29 d. gavo Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursui pateiktas projektų paraiškas (iš viso 1 projekto paraiška).