Projektų atranka: Vaikų dienos centrai 2020-2021 metais

2019 m. spalio 21 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 16 d. gavo Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkursui 2020–2021 metais  teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 386 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kurie padės skatinti vaikų dienos centrų veiklą ir plėtrą. Vykdant projektus, finansuojamos šios veiklos:

- socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrinių ir kitų su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusių paslaugų (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.) teikimas;

- informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugų teikimas vaikams ir jų šeimos nariams;

- nemokamo nuolatinių vaikų dienos centro lankytojų maitinimo organizavimas;

- socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimas, laisvalaikio užimtumo vaikams ir (ar) jų šeimoms organizavimas ir kt.

 

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams.

 

Daugiau informacijos – tel. 8 706 68186.