Projektų atranka: Šeimos gerovės srityje dirbančių NVO veiklos projektų atrankos konkursas 2020–2021 metais

2019 m. spalio 22 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 18 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursui 2020–2021 metais teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 109 paraiškos). Skelbiame paraiškas pateikusių pareiškėjų registrą

 

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, padėsiančius ugdyti savarankišką ir konstruktyviai funkcionuojančią šeimą, kurios santykiai pagrįsti šeimos narių savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe. Vykdant projektus, finansuojamos šios veiklos:

- pasirengimo santuokai kursų organizavimas;

- psichologinės pagalbos teikimas asmenims, išgyvenantiems krizę (neplanuotas nėštumas, nesutarimai šeimoje, skyrybos, atsiradusios įvairios priklausomybės ir kt.) ar patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų (netektis, skyrybos ir kt.), jų šeimoms, artimiesiems;

- pagalbos sau grupių organizavimas (ankstyvosios šeimos krizių prevencijos vykdymas, pagalbos įveikiant skyrybų krizes teikimas ir pan.);

- pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymo organizavimas.

 

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams.

 

Daugiau informacijos – tel. 8 706 68186.