Projektų atranka: Nevyriausybinės organizacijos projektas, skirtas konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams

2019 m. lapkričio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 8 d. gavo Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 2 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinės organizacijos projektą, skirtą konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams auginantiems vaikus.

 

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.

 

Daugiau informacijos – tel. 8706 68280.