Projektų atranka: Nevyriausybinių organizacijų projektai, skirti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių priemonėms įgyvendinti

2019 m. lapkričio 14 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 13 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankoskonkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 6 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

 

Konkurso tikslas – skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti proporcingo moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir vykdant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą ir Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams.

 

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.

 

Daugiau informacijos – tel. 8 706 68280.