Projekto "Pakeliui į Lietuvą" įgyvendinimo konferencija

2019 m. lapkričio 18 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendindamas Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimos narių sugrįžimo į Lietuvą 2018 – 2020 metų veiksmų planą šių metų lapkričio 3 – 6 dienomis inicijuoja projektą ,,Pakeliui į Lietuvą" ir 2019 m. lapkričio 4 d. pirmadienį, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekse organizavo įgyvendinimo konferenciją.

 

Pagrindinis projekto „Pakeliui į Lietuvą“ tikslas – sudaryti galimybes tremtiniams ir politiniams kaliniams ir jų šeimos nariams, siekiantiems sugrįžti gyventi į Lietuvą bei lietuvių bendruomenių atstovams atvykti dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

 

Projekto dalyviai atvyko iš buvusioje SSRS teritorijoje susibūrusių lietuvių bendruomenių: Altajaus krašto visuomeninės organizacijos „Lietuvių kultūros draugija“ (Altajaus kraštas), Krasnojarsko  regioninės lietuvių tautinės kultūrinės autonomijos „Lietuva“ (Krasnojarskas), Lietuvos nacionalinės kultūrinės autonomijos Karelijoje (Karelijos respublika), Syktyvkaro Pabaltijo tautų nacionalinės kultūrinės organizacijos „Komi-Baltija“ (Komijos respublika), Buriatijos lietuvių kultūros bendrijos (Buriatijos respublika), Irkutskosrities lietuvių nacionalinės kultūros centro „Švyturys“ (Irkutskas), Bratsko lietuvių bendruomenės (Bratskas), Jakutijos lietuvių bendrijos „Gintaras“ (Jakutskas), Pskovo lietuvių bendruomenės (Pskovas), bei Lietuvos garbės konsulas Kazachstane (Kazachstanas).

 

Projekto „Pakeliui į Lietuvą“ metu dalyviams buvo suteikta galimybė dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose, susipažinti su Lietuvos istorija, etnokultūra, Lietuvos socialiniu ir politiniu gyvenimu, organizuota kontaktų mugė, teikiant informaciją atvykusiems projekto dalyviams aktualiais klausimais.

 

Prie dalyvių prisijungė nuolatiniai partneriai bei rėmėjai: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Vilniaus lietuvių namų gimnazija, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.