Projektų atranka: Specializuotos pagalbos centrų projektų 2020–2021 metais konkursas

2019 m. lapkričio 21 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. lapkričio 21 d. gavo Specializuotos pagalbos centrų projektų konkursui teiktą projekto paraišką atrankai atlikti. Skelbiame gautos paraiškos registrą.

 

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti vieną specializuotos pagalbos centrų projektą, kurį įgyvendinant bus užtikrintas vienodos specializuotos kompleksinės pagalbos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, smurtą patyrusiems asmenims prieinamumas, kokybė ir koordinavimas visoje Lietuvoje; taip pat padėti valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką ir teikti joms konkrečius siūlymus dėl specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo.

 

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiška bus perduota vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.

 

Daugiau informacijos – tel. 8 706 68280.