Rekomendacijos socialinės globos įstaigoms karantino metu

2020 m. gegužės 8 d.

Karantinas Lietuvoje paskelbtas kovo 16 dieną, tačiau dar vasario mėnesio pabaigoje ministerijos pavaldumo socialinės globos įstaigoms buvo pateiktos rekomendacijos riboti globotinių lankymą, laikytis bendrų higienos reikalavimų, nedelsiant imtis veiksmų, jei kuriam iš globotinių ar darbuotojų pasireikštų koronaviruso simptomai.

 

Balandžio mėnesio pradžioje pateiktos ir vėliau atnaujintos rekomendacijos visoms Lietuvoje veikiančioms socialinės globos įstaigoms. Rekomendacijų jos privalo laikytis nepriklausomai nuo pavaldumo: dalis įstaigų yra tiesiogiai pavaldžios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, dalis – savivaldybėms, nevyriausybinėms organizacijoms, religinėms organizacijoms arba yra privačios. 

 

Gyventojų lankymas šiose įstaigose griežtai uždraustas, tačiau personalas turi užtikrinti kitas galimybes globotiniams pabendrauti su artimaisiais – telefonu ar vaizdo priemonėmis.

 

Įstaigos gyventojų kūno temperatūra turi būti matuojama ne rečiau kaip vieną kartą per parą. Jei globotinis karščiuoja ar turi kvėpavimo sutrikimų, nedelsiant turi būti perkeliamas į atskiras patalpas, griežtai izoliuojamas, jam kviečiama greitoji pagalba. Iš gydymo įstaigų globotiniai gali grįžti tik įsitikinus, kad neserga koronavirusu – po 37 dienų nuo diagnozės arba tyrimams parodžius neigiamą rezultatą (atliekami keli tyrimai su bent 24 val. pertrauka).

 

Visose globos įstaigose karantino metu gyventojų lankymas draudžiamas, sugriežtinti reikalavimai globos įstaigų personalui, nurodytos konkrečios asmens apsaugos priemonės, kurias būtina naudoti dirbant su globotiniais.

 

Nustatyta, kad jeigu globos įstaigų darbuotojams išryškėja COVID-19 būdingi simptomai, jie nedelsiant nušalinami nuo darbo ir privalo kreiptis į gydytoją bei išsitirti.

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas socialinės globos įstaigoms neseniai pateikė kontrolinį klausimyną, kuris leidžia kiekvienai įstaigai įvertinti, ar ji tinkamai pasiruošusi apsaugoti gyventojus ir darbuotojus nuo COVID-19.

 

Kaip aprūpinamos globos įstaigos

 

120-čiai globos įstaigų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau perdavė daugiau kaip milijoną vienkartinių pirštinių, 10 tūkst. respiratorių, 100 tūkst. vienkartinių kaukių, 30 tūkst. apsauginių akinių, veido skydų, 200 bekontakčių termometrų, 130 tūkst. vienkartinių kepuraičių, chalatų ir kombinezonų su gobtuvais.

 

Balandžio mėnesio pradžioje ministerija savo pavaldumo įstaigoms suteikė 10,5 tūkst. respiratorių, 7,1 tūkst. litrų dezinfekcinio skysčio, beveik 100 tūkst. medicininių kaukių.

 

Dalis asmens apsaugos priemonių buvo gauta ir iš valstybės rezervo, dalis įgyta rinkoje. Socialinės globos įstaigos pagal galimybes taip pat stengiasi apsirūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis.