Susipažinkite su informacija, kuri padės teisingai užpildyti subsidijų paraiškas, skirtas finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas

2020 m. birželio 8 d.

Kvietimas teikti paraiškas subsidijai galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

SVARBU. Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą Informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099

 

Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės aprašą galite atsisiųsti paspaudę ČIA.

 

Prieš pildant paraiškas, prašome peržiūrėti VIDEO GIDĄ

 

Pildymo instrukciją rasite ČIA.

 

DĖMESIO! Aprašo 18.2. punkte padaryta klaida elektroninio pašto adrese. Turi būti: nvokoalicija@nisc.lt 

 

Visą informaciją rasite čia: http://www.sppd.lt/lt/naujienos/2020/06/04/kvieciame-socialines-paslaugas-teikiancias-nvo-tei/

 

Kilus klausimų dėl paraiškų pildymo, konsultuokitės tel. 8 706 68299, tel. 8706 68282 (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).

Nepavykus susisiekti telefonu, prašome kreiptis el. p. nvosubsidijacovid@sppd.lt. Atsakymą pagal galimybes pateiksime nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas.

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.