licencijavimas

 

Socialinės globos įstaigų licencijavimas  buvo pradėtas nuo 2013 m. sausio 2 d.

 

Įstaigos, pageidaujančios teikti socialinės globos paslaugas, prieš pradėdamos šią veiklą nuo 2015 m. sausio 1 d. privalo įgyti atitinkamos rūšies licenciją socialinės globos teikimui.

 

Pagrindiniai žingsniai kreipiantis licencijos:

1. Prieš prisijungiant prie licencijavimo elektroninės priemonės, patartina susipažinti su Naudotojo vadovu, kuriame išdėstyta visa naudojimosi Socialinės globos licencijavimo elektronine priemone (SGLEP) instrukcija.

2.  Atsakingas asmuo SGLEP adresu http://sistemos.sppd.lt susikuria vartotoją ir pateikia pagrindinius nurodytus įstaigos bei savo duomenis.

3.  Nurodytu elektroniniu paštu gavęs aktyvuotą elektroninę nuorodą, atsakingas asmuo per ją savo susikurtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu prisijungia prie SGLEP ir užpildo nurodytus duomenis, pateikia skenuotą užpildytą klausimyno formą. Klausimynų formos yra adresu http://www.sppd.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/klausimynu-ir-paraiskos-formos 

 

Atkreiptinas dėmesys:

 

- Paraiška licencijai gauti pildant duomenis iš dalies suformuojama automatiškai. Užpildžius likusius duomenis ji pateikiama per elektroninę priemonę.

 

 - Duomenys per elektroninę priemonę pateikiami keliais etapais, o po kiekvieno iš jų per elektroninę priemonę ir/ar nurodytu elektroniniu paštu įstaiga informuojama apie reikalingus tolimesnius žingsnius.

 

 

 

Atnaujinimo data: 2021-01-12